LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gärdesgatan

Besöksadress: Gärdesgatan 2, Oskarström
Postadress: 313 31 Oskarström
Föreståndare: Jenny Lindgren, 073-065 84 76
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Gärdesgatans LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Oskarström strax öster om Halmstad.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Gärdesgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO