LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Härjedalens kommun Vintergatans gruppbostad

Tfn: 0684-164 23

Besöksadress: Vintergatan 2, FUNÄSDALEN
Postadress: Vintergatan 2, 840 95 FUNÄSDALEN
Föreståndare: Anneli Stenberg
Platsantal: 1
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxen

Verksamhetsinriktning: Boende för vuxen som ger stöd och service till den enskilde i dennes livsföring.

Huvudman: Härjedalens kommun

Org nr: 212000-2510

"Härjedalens kommun Vintergatans gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO