LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Härjedalens kommun Kyrkgränds Gruppbostad

Tfn: 0680-168 98

Besöksadress: Kyrkgränd 3, HEDE
Postadress: Kyrkgränd 3, SE-840 93 HEDE
Föreståndare: Anneli Stenberg
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Boende för vuxna som ger stöd och service till den enskilde i dennes livsföring.

Huvudman: Härjedalens kommun

Org nr: 212000-2510

"Härjedalens kommun Kyrkgränds Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO