LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Härjedalens kommun Tjärngatans Gruppbostad

Tfn: 0680-169 22

Besöksadress: Tjärngatan 5A, SVEG
Postadress: Tjärngatan 5A, SE-842 33 SVEG
Föreståndare: Anneli Stenberg
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Boende för vuxna som ger stöd och service till den enskilde i dennes livsföring.

Huvudman: Härjedalens kommun

Org nr: 212000-2510

"Härjedalens kommun Tjärngatans Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO