LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergs kommun Centrumvägens Gruppbostad

Tfn: 0687-163 45

Besöksadress: Centrumvägen 10 B, SVENSTAVIK
Postadress: Centrumvägen 10 B, 840 40 SVENSTAVIK
Föreståndare: Enhetschef: Åsa Sved
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna. För personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 2 lägenheter i anslutning till personallägenhet + 3 satellitlägenheter.

Huvudman: Bergs kommun

Org nr: 212000-2502

"Bergs kommun Centrumvägens Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO