LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergs Kommun Ringvägens Gruppbostad

Tfn: 0687-163 47

Besöksadress: Ringvägen 7 D, Svenstavik
Postadress: 840 40 Svenstavik
Föreståndare: Enhetschef: Åsa Sved
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna. För personer som har ett omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro med personalen nödvändig. 4 lägenheter i anslutning till personallägenhet + 1 satellit lägenhet.

Huvudman: Bergs Kommun

Org nr: 212000-2502

"Bergs Kommun Ringvägens Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO