Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aneby kommun Lundmarksgatan gruppboende

Tfn: 0380-461 80

Besöksadress: Lundmarksgatan 16, ANEBY
Postadress: Lundmarksgatan 16, 578 32 ANEBY
Föreståndare: Carola Albertsson, 0380-461 42
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med funktionsnedsättning

Huvudman: Aneby kommun

Org nr: 212000-0498

"Aneby kommun Lundmarksgatan gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO