LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Kvarnarps Gruppboende

Tfn: 0381 - 192974

Besöksadress: Dukers väg 2b, Eksjö
Postadress: Dukers väg 2b, 57536 Eksjö
Föreståndare: Birgitta Löwdahl, 079-142 92 40
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Kvarnarp är ett gruppboende för vuxna som omfattas av LSS personkrets 1 med individuellt anpassat stöd utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Här finns möjlighet till daglig verksamhet.

Verksamhetsinriktning: Här bor du själv i din lägenhet, med ständig närhet till personalstöd och umgänge efter dina behov. Du bestämmer över ditt boende och din lägenhet, vår roll är att hjälpa till att ordna så att det känns bekvämt och tryggt. Vi utformar en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver hur stödet i dina beslutade insatser ska se ut, där din delaktighet är viktig. Du kommer att ha en utsedd kontaktperson. Hen håller i helheten och stöttar dig i dina kontakter med exempelvis myndigheter, sjukvård, företrädare/god man och planerar dina dagar och insatser tillsammans med dig. Vi stöttar dig i att utveckla eller hitta en fungerande fritid som utgår från dina önskemål och intressen.

Personal finns alltid nära för allt från hushållssysslor till ledsagning utanför boendet.

Vår pedagogik och bemötande bygger på lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Genomförandeplanen, din utveckling och dina behov följs upp regelbundet av personal tillsammans med dig och din LSS-handläggare. Vi sköter din journal och dokumentationen mot socialtjänsten utifrån IBIC.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar. Målet med vistelsen på Kvarnarps gruppboende är en meningsfull vardag och utveckling mot ökad självständighet.

En meningsfull sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera daglig sysselsättning utifrån dina styrkor, intressen och behov. Vi stöttar dig gärna i planering av fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål och intressen. I samband med inflytt pratar vi igenom det med dig och din handläggare för att hitta en lämplig plan.

Hos oss kan du få möjlighet till daglig verksamhet inom vår egen regi om du har det beviljat av din kommun. Där planeras och anpassas din sysselsättning individuellt utifrån dina intressen och styrkor.

På Kvarnarp finns personal på plats dygnet runt och en bemanning som är anpassad utifrån dina behov. Nattetid har vi en jourpersonal i tjänst.

Geografi: Kvarnarp ligger i Eksjö på småländska höglandet, 20km från Nässjö.

Huvudman: Humana

Org nr: 559067-7265

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Centrala placeringsenheten 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

"Kvarnarps Gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO