LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sofieholms LSS

Tfn: 070-9632253

Besöksadress: Sofieholmsgatan 9, Eksjö
Postadress: Sofieholmsgatan 9, 575 33 Eksjö
Föreståndare: Charlotte Nycander, 070-9632253
Placeringsansv: Charlotte Nycander, Katarina Holm, 070-9632253, 070696611
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Gruppbostad med särskild service och hög personaltäthet för unga vuxna tillhörande personkrets 1.
Vi riktar oss mot unga vuxna som pga problemskapande/utmanande beteende kan vara svårplacerade.

Verksamhetsinriktning: Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt gentemot problemskapande beteende och hög personaltäthet i syfte att skapa en stressreducerande och trygg miljö i boendet. Vårt fokus är att våra brukare ska uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, därför är tydliggörande pedagogik, TEACCH, grundläggande metod. Ett värdigt bemötande och ett individualiserat stöd med hög grad av delaktighet är förutsättningar för att den enskilde skall tillförsäkras goda levnadsvillkor och få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Geografi: Sofieholms LSS ligger i Eksjö, centralt beläget i södra Sverige. LSS-bostaden består av 3 + 3 helt nyrenoverade lägenheter med gemensamhetslokaler i mitten. Samtliga lägenheter har eget badrum och kök. Fastigheten är omgiven av en stor parkliknande trädgård med möjlighet till egen odlingslott, uteplats och övrig rekreation och ligger i ett lugnt villaområde med bara 500 meter till centrala stadskärnan.

Huvudman: Juniagruppen AB

Org nr: 556949-1953

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare Charlotte Nycander

Språk: engelska, tyska, albanska, kurdiska, turkiska

Övriga upplysningar: Vaken natt + sovande jour samt egen psykiatrisjuksköterska.

"Sofieholms LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO