LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Syrsagården - socialterapeutiskt gruppboende

Tfn: 0493-40000
Fax: 0493-40005

Besöksadress: Söderskogen, Edsbruk
Postadress: SE-590 98 Edsbruk
Föreståndare: Maria Munthe, 0493-40000
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Vi är en del av VÄRNA. www.varna.nuSocialterapeutiskt gruppboende och dagcenter i lantlig naturskön miljö för LSS personkrets. Syrsagården ligger på en skogsgård vid namn Söderskogen belägen invid havsviken Syrsan i nordöstra Småland.

Livet på syrsagården är väl strukturerat, förutsägbart och erbjuder ett självständigt vuxenliv i gemenskap. Gruppboendet består av fem lägenheter med möjlighet till samvaro i gemensamma utrymmen och den dagliga verksamheten erbjuds på samma plats där man bor. Dagcenterlokaliteterna och de gemensamma utrymmena i gruppbostaden är integrerade med varandra..

Socialterapi betonar:
-Att människans individualitet inte kan reduceras till att vara en produkt av det biologiska arvet och den omgivande sociala miljön. Utöver detta finns det i varje människa något unikt och förutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.
-Att det unika uttrycks genom det individuella livsödet. Därför skapar man meningsfull gemenskap där personer med psykiskt funktionshinder kan möta den förståelse som krävs för att gå sin väg i livet.
-En medveten utformad miljö där arkitektur, färger, former, näringsinnehåll håller hög kvalitet.
-Betydelsen av att vardags- och högtidshändelser är inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp.
-Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön.
-Självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap.

Geografi: Syrsagården ligger lantligt beläget på en skogsgård vid namn Söderskogen invid havsviken Syrsan i nordöstra Småland. Västerviks Kommun i Kalmar Län.

Huvudman: Syrsagården AB

Org nr: 556558-3175

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: I samarbete med berörd LSS-handläggare.

Övriga upplysningar: Gruppboendet och större delen av dagcenterlokaliteterna är ljudklassade och har avskärmad el. Syrsagården har ekologiska och KRAV-märkta livsmedel i matlagningen och kosten är också ett terapeutiskt verktyg.

"Syrsagården - socialterapeutiskt gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi