LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gamla Hembageriet boende

Tfn: 0733113902

Besöksadress: Lindvägen 1, Målerås
Postadress: Lindvägen 1, 380 42 Målerås
Föreståndare: Tomas Theorin, 0733113902
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Målgruppen på Gamla Hembageriet boende är vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att kunna leva som andra med en god livskvalité.

Genom trygghet och stöd är brukaren på Gamla Hembageriet boende i fokus och alla insatser utformas efter den enskildes specifika behov. Genom individuellt anpassat stöd, kognitivt stöd, kontaktmannaskap och rätt kompetens kan Gamla hembageriet boende tillgodose det individuella stöd och den individuella omvårdnad varje enskild är i behov av. Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan, medbestämmande och självbestämmande.

Verksamhetsinriktning: Det dagliga arbetet utgår från att stärka brukaren genom att utgå från brukarens individuella behov och förutsättningar. Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik och anpassat kommunikationsstöd förstärks brukarens livskvalitet och trygghet.

Omsorgen på Gamla Hembageriet boende utgår från de bärande principerna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) nämligen följande:
-Självbestämmande och inflytande
-Tillgänglighet
-Delaktighet
-Medbestämmande
-Kontinuitet och helhetssyn
-Valfrihet och integritet

Geografi: Gamla Hembageriet boende är en gruppbostad med fem platser och närhet till både natur och allmän kommunikation. Gamla Hembageriet ligger i glasbyn Målerås som är en del av det fantastiska småländska ”glasriket”.

Org nr: 559076-6787

Upptagningsområde: Hela landet

"Gamla Hembageriet boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi