Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun Dalhemsstigen

Tfn: 0492-769000
Fax: 0492-769090

Besöksadress: Dalhemsstigen, Vimmerby
Postadress: 598 36 Vimmerby
Föreståndare: Lena Lillevars-Lindström
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun Dalhemsstigen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO