Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun Dalhemsstigen

Tfn: 0492-76 90 00

Besöksadress: Dalhemsstigen, VIMMERBY
Postadress: Dalhemsstigen, SE-598 36 VIMMERBY
Föreståndare: Lena Lillevars-Lindström
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Verksamhetsinriktning: De tre personalgrupperna utgår från varsin lägenhet där personalen har sitt kontor, kök och där finns även en gemensamhetsdel som brukarna kan komma till. På sin fritid kan brukarna besöka gemensamhetsdelen av lägenheten för att få social gemenskap och exempelvis spela kort eller se på tv tillsammans. Ibland ordnas temakvällar som grill- eller filmkvällar, gemensam matlagning eller bakning. Några brukare kommer även till gemensamhetslägenheten på morgonen för att ta en fika och få lite social samvaro innan de går till arbetet.
Utifrån brukarnas önskemål ordnas utflykter av olika slag.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun Dalhemsstigen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Kvinnor och män