Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun, Månskenet

Tfn: 0492-769 000
Fax: 0492-769 090

Besöksadress: Bullerbygatan 23 B, VIMMERBY
Postadress: Bullerbygatan 23 B, 598 34 VIMMERBY
Föreståndare: Lena Lillevars-Lindström
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun, Månskenet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO