LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Vintervägens gruppbostad i Lessebo

Tfn: 0381-14488

Besöksadress: Vintervägen, Lessebo, 57131
Postadress: Postagatan 14 D, 57131 57131
Föreståndare: Emma Kurjenkallio, 0724521166
Placeringsansv: Emma Kurjenkallio, 0724521166
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: VÄLKOMMEN TILL LESSEBO OCH EN MODERN GRUPPBOSTAD !

Vi erbjuder stöd och service Enligt LSS 9§9 för till de tillhörande personkrets 1 dvs med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik.
En kompetent och trygg personalgrupp finns tillgänglig dygnet runt.

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder stöd och service utifrån varje individs individuella behov, förutsättningar och önskemål för personer tillhörande personkrets 1 med syftet att skapa och upprätthålla ökad livskvalitet och meningsfullhet. Vi vänder oss till vuxna med autism, autismliknande tillstånd eller utvecklingsstörning, och som behöver stöd.
Målsättningen är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.
Personal med formell kompetens och erfarenhet inom målgruppen dygnet runt.
Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och således bästa tillgängliga kunskap för att möta och stödja respektive individ på bästa sätt.
Vår pedagogiska grundsyn vilar på det lågaffektiva och därtill kopplar vi ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vår personal erhåller regelbunden handledning och vi utbildar vår personal i flera steg så att alla möten sker i enlighet med vår pedagogik.
Vårt arbetssätt är uppskattat och vi föreläser även för andra kommuner, regioner och privata företag inom arbetssätt och metoder för målgruppen.

Geografi: Centralt i Lessebo finns vår moderna gruppbostad i ett bostadsområde med centrum runt knuten, verksamheten ligger i anslutning till skogen som ger en lugn och härlig miljö för de som bor hos oss.

Huvudman: Fideli Omsorg AB

Org nr: 559067-7265

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi har en professionell placeringsrutin som garanterar rätt insatser direkt samtidigt som ni kan förvänta er konstant återkoppling.
Fördelarna med att placera hos oss är att vi med ett personligt engagemang alltid agerar direkt. VI erbjuder snabb handläggning i hela placeringsprocessen, allt i från bedömning på plats, transport och inflyttning. Vi utgår alltid från den beställning och det avtal som vi skriver med er.
Studiebesök eller besök hos er kan genomföras på ett flexibelt sätt.

Övriga upplysningar: Fideli omsorg är det entreprenörsdriva företaget med den stora erfarenheten. Vi erbjuder lösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Fideli är det pålitliga alternativet som ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv. Vår grundfilosofi är att just denna dag ska bli bättre än gårdagen. VI har bedrivit privat omsorgsverksamhet sedan 1996 vilket borgar för trygghet i er placering hos oss. Välkommen att höra av dig för mer information.

"Vintervägens gruppbostad i Lessebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Dubbeldiagnos
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO