LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskoga Kommun Melkavägen, gruppbostad

Tfn: 0586-620 82

Besöksadress: Melkavägen 9, Karlskoga
Postadress: 691 42 Karlskoga
Föreståndare: Yvonne Karlsson
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Verksamhet för vuxna personer med funktionshinder utvecklingsstörning.

Huvudman: Karlskoga Kommun

Org nr: 212000-1991

"Karlskoga Kommun Melkavägen, gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO