Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rasmusbyn AB

Tfn: 072-512 7880

Besöksadress: Torpa 222, 713 91 Nora, Nora
Postadress: Torpa 222, 713 91 Nora
Föreståndare: Sophia Greek, 072-5127880
Placeringsansv: Sophia Greek, 072-5127880
Platsantal: 20 platser fördelade på fyra gruppbostäder
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personer tillhörande personkrets 1 § 1 LSS.
Kvinnor och män från 20 år med högfungerande autism eller autismliknande tillstånd och/eller neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med lindrig utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: I april 2017 öppnar en unik LSS-by !

Rasmusbyn är lantligt beläget och drivs som ett bykollektiv med socialterapeutisk inriktning. Boendehusen ligger utmed en byväg . Boendehusen som är i två plan innehåller fem fullvärdiga lägenheter och en gemensam del med kök/matplats och allrum. Mangårdsbyggnaden är byns "nav" och där finns gemensamhetsutrymmen i form av aktivitetsrum, tv-rum, sällskapsrum och kök. En större byggnad finns bredvid mangårdsbyggnaden och här finns samlingssal/matsal, bastu och dusch. Till gården hör ett stall där det finns det hästar, kor, får och höns. Skog, betes- och odlingsmark finns också. Daglig verksamhet finns i anslutning till gården.

Verksamheten styrs av av årstiderna vilket innebär att vi arbetar med rytmiskt återkommande händelser och förutsägbarhet t.ex. årstidsfester. Vi arbetar för att varje enskild individ ska finna ett socialt sammanhang där man hör hemma och i gemenskapen med andra skapa trygghet, glädje och möjlighet att vara den unika person man är.

Verksamheten använder sig av tydliggörande pedagogik med stor vikt på individanpassning, förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande, motiverande samtal och ritprat.

Huvudman: Rasmusbyn AB

Org nr: 556042-7444

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt till Verksamhetschef.

Övriga upplysningar: Verksamheten har inte möjlighet att emot personer med fysiska handikapp som kräver rullstol.
Möjlighet finns att ta med eget husdjur.

"Rasmusbyn AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi