LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Boxholm kommun Nya Gruppbostaden

Tfn: 0142-896 82
Fax: 0142-896 63

Besöksadress: Bjursdalsvägen 15C, BOXHOLM
Postadress: Bjursdalsvägen 15C, 590 13 BOXHOLM
Föreståndare: Sonja Pettersson
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Gruppbostad för 5 ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning.

Verksamhetsinriktning: Målet för verksamheten är att ungdomarna skall få leva ett så självständigt och meningsfullt liv, som var och en av dem individuellt har förmåga att göra.

Huvudman: Boxholm kommun

Org nr: 212000-0407

"Boxholm kommun Nya Gruppbostaden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO