LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Östermalms serviceboende

Tfn: 0122-850 33

Besöksadress: Östermalmsvägen 61C, Finspång
Postadress: 612 41 Finspång
Föreståndare: Lotta Livefalk
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Östermalms servicebostad vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Flera av de boende kommunicerar via teckenspråk. Servicebostaden omfattar åtta lägenheter. Personalen finns att tillgå dygnet runt.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Östermalms serviceboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO