LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mo Gård

Tfn: 010-471 66 00

Besöksadress: Norralundsvägen 13, Finspång
Postadress: Norralundsvägen 13, 612 44 Finspång
Placeringsansv: Cecilia Joge-Johansson, 010-471 66 18
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Boende och stöd för vuxna med funktionsnedsättning som har syn- och/eller hörselnedsättning eller har dövblindhet. Vi erbjuder även insatser till vuxna som är hörande, men som behöver mötas av kunskap och anpassningar för att få till fungerande kommunikation.
Boende, stöd och utbildning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Verksamhetsinriktning: Mo Gård är en stiftelseägd, icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Geografi: Finspång, Enköping, Stockholm, Nyköping, Burlöv och Sjöbo.

Huvudman: Stiftelsen Mo Gård

Org nr: 556440-6253

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning hanteras av Mo Gårds kundrådgivare.

Språk: Teckenspråk

Övriga upplysningar: Inom Mo Gård finns spetskompetens inom området kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar. I mötet med individen sätter vi fokus på hur vi kan utveckla kommunikationen för att minimera olika problemskapande beteenden.

"Mo Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Dövblind
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO