LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Mo Gård

Tfn: 010-471 67 00

Besöksadress: Norralundsvägen 13, Finspång
Postadress: Norralundsvägen 13, 612 44 Finspång
Placeringsansv: Richard Östnes, Pernilla Moqvist, 010-471 67 23, 010-471 66 72
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med kombinerade funktionsnedsättningar tillhörande personkrets 1 § 1, 1 § 3 som har behov av att mötas av kunskap och anpassningar för att få en fungerande kommunikation. Mo Gård erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna samt boende för barn och ungdomar i anslutning till anpassad gymnasieskolestudier eller för barn som av annan anledning behöver bo utanför sitt föräldrahem samt har behov av anpassad gymnasieskola.

Verksamhetsinriktning: Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt.

Mo Gårds styrka är vår specialistkompetens inom kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former och Teckenspråk. Det ger individuella förutsättningar för delaktighet och inkludering. Läs mer om vår specifika kompetens på www.mogard.se/specifik-kompentens

Vi har lång erfarenhet av att möta personer i utmanande situationer och har väl förankrade arbetssätt och pedagogiker. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande där vi lägger stor vikt vid att förebygga och ligga steget före för att utmanande situationer inte ska uppstå. I det förebyggande arbetet anpassar vi den fysiska och sociala miljön.
Vi har lång tradition av att erbjuda stödinsatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet men också till personer som är hörande med behov av att mötas av kunskap och anpassningar för att få en fungerande kommunikation.

Idag är vi ca 650 medarbetare som arbetar inom organisationen. Mo Gård bedriver i dagsläget verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne.

Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar för ett gott liv.

Besök vår hemsida www.mogard.se som ger en tydlig presentation av våra verksamheter i koncernen.

Prata med våra kunniga placeringsrådgivare som hjälper dig till rätta och svarar på dina frågor www.mogard.se/placeringsradgivning

Geografi: Finspång, Enköping, Stockholm, Nyköping, Burlöv, Sjöbo och Ystad.

Huvudman: Stiftelsen Mo Gård

Org nr: 556440-6253

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning hanteras av Mo Gårds kundrådgivare.

Språk: Vi arbetar med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former och Teckenspråk.

Övriga upplysningar: Inom Mo Gård finns spetskompetens inom området kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar. I mötet med individen sätter vi fokus på hur vi kan utveckla kommunikationen för att minimera olika problemskapande beteenden.

"Mo Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Dövblind
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO