LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Linköpings kommun Gruppboende Fanjunkaregatan 87

Tfn: 011-16 63 13
Fax: 011- 16 63 30

Besöksadress: Fanjunkaregatan 87, LINKÖPING
Postadress: Fanjunkaregatan 87, SE-582 16 LINKÖPING
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Enheten innefattar både en gruppbostad och en daglig verksamhet. Enheten omfattar fem personer. I den dagliga verksamheten får det delta ytterligare tre personer.

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Gruppboende Fanjunkaregatan 87" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO