LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linköpings kommun gruppbostad

Tfn: 013-206 000

Besöksadress: Vallavägen 14, LINKÖPING
Postadress: Vallavägen 14, 582 15 LINKÖPING
Föreståndare: Margareta Karlsson
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Verksamheten kommer att vara inriktad på att skapa överblickar, förutsägbar och lättförståelig miljö och planering dagen/veckan. TEACCH-metoden kommer att vara den pedagogiska grunden för sättet att arbeta. Vidare kommer olika former av teknikstöd att användas efter brukarnas behov.

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO