LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Linköpings kommun Stolplyckans stödboende

Tfn: 013-26 37 75

Besöksadress: Föreningsgatan 47, LINKÖPING
Postadress: 582 30 LINKÖPING
Föreståndare: Verksamhetschef Karin Dahmén, 0733-77 52 43
Platsantal: 13
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna, Äldre

Huvudman: Linköpings kommun

Org nr: 212000-0449

"Linköpings kommun Stolplyckans stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1