LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Omsorgsgruppen Berga gruppbostad/Linköping

Tfn: 013-263754

Postadress: 587 37 LINKÖPING

Målgrupp: Vuxna, Äldre

Lagrum: LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor