LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Färgbron Omsorg

Tfn: 0706-981 888

Besöksadress: SÖDERKÖPING
Postadress: Ljusa Gläntan 1, Bresätter, 614 93 SÖDERKÖPING
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1

Verksamhetsinriktning: De som bor i våra boenden och arbetar i våra dagverksamheter har ofta varit svårplacerade och har relativt omfattande omsorgsbehov, flera har haft dubbelbemanning som man efter en tid kunnat trappa ner i takt med att de placerade blivit tryggare. Vi jobbar med lågaffektivt bemötande, alternativ och tydliggörande kommunikation, förutsägbarhet, rytmer och struktur. Som en antroposofisk ser vi till det friska i varje människa, vi ser till människans hela spektrum och varje människas unika möjligheter till utveckling.

Färgbron Omsorg hette tidigare Färgbron Bifrost. Färgbron samarbetar även med Koalan Gruppbostad och Stiftelsen Koalan.
Vi har flera boenden i Östergötland, både ensamboenden och gruppboenden. Däribland Hagabo, Irisbo, Tallgården, Furugården, Byngsbo, Hägerstad, Hägersro, Skolkullen och Blåsippekullen,

Org nr: 556563-2659

"Färgbron Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...