LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Ambass

Mobil: 070-483 15 62
Tfn: 011-13 91 36

Besöksadress: Degelvägen 2, 610 14 Rejmyre, Vadstena
Postadress: Ambass AB c/o Klaragården AB Bjälbovägen 73, 592 41 Vadstena
Föreståndare: Anneli Ekström, 070-4831612
Placeringsansv: Oscar Rinaldo, 072-1879633
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1 och 3

Verksamhetsinriktning: Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

Stöd av personal dygnet runt.
Närhet till personal.
Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.
Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
Personalen i gruppbostaden kan bland annat ge dig stöd i:

Att sköta din lägenhet.
Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig.
Dina fritidsaktiviteter.
Kontakter med ditt nätverk.
Planering av inköp.

Stöd i vardagen

Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.

Geografi: Klaragården Ambass ligger i samhället Rejmyre , Finspångs kommun

Huvudman: Ambass AB

Org nr: 556543-0252

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Direkt till Säljansvarig/v.VD Oscar Rinaldo

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Boendet har en satelitlägenhet samt fem lägenheter i grupp

"Ambass" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO