LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten Ring oss mån-fre mellan 09:00-16:00  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Arwidius väg

Tfn: 0702 - 194368

Besöksadress: Arwidius väg 62, Arlöv
Postadress: Arwidius väg 62B, 23291 Arlöv
Föreståndare: Helene Mårtensson / Sara Tamai, 0766-114594
Placeringsansv: Sara Tamai, 0766-114594
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Verksamheten består av två gruppbostäder med inriktning mot LSS personkrets 1. Vi tar emot vuxna kvinnor och män.

Geografi: Skåne
Boendet är beläget i Arlöv som tillhör Burlövs kommun i Skåne 1 km från Malmö. 20km från Lund.

Huvudman: Attendo LSS AB

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Via föreståndare och verksamhetschef.

Språk: Arabiska, kurdiska.

Övriga upplysningar: Arbetar med tydliggörande pedagogik

"Attendo Arwidius väg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO