Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Fogdaröd Gruppbostaden Cypressen

Tfn: 0413-55 97 00
Fax: 0413-275 40

Besöksadress: HÖÖR
Postadress: N Fogdarödsvägen 8, SE-243 93 HÖÖR
Föreståndare: Ann-Christin Hettinger, 070-574 59 07
Platsantal: 5+2
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna, Äldre

Huvudman: Fogdaröd Vård och Diakonicentrum

Org nr: 742000-2045

"Fogdaröd Gruppbostaden Cypressen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter