LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Violgatan

Besöksadress: Violgatan 9, Höör
Postadress: Violgatan 9, 243 32 Höör
Föreståndare: Mahina Havelius, 073-5829003
Placeringsansv: minela.zarifovic@humana.se, 072-246 48 32
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Män och kvinnor från 18 år och uppåt som tillhör personkrets 3, med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Verksamhetsinriktning: Välkomnar personer med stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som till följd av detta har betydande svårigheter att, på egen hand, klara den dagliga livsföringen. Vi har kompetens och erfarenhet för att möta personer med missbruk, även i kombination med mer komplexa beteendestörningar.
Gruppbostaden består av sex fullt utrustade tvårumslägenheter med en planlösning som ger möjlighet för både avskildhet och självvalt umgänge. Närhet till affär, kollektivtrafik och övriga aktiviteter såsom badhus, gym, bibliotek, skog, sjö och djurpark.
På Violgatan finns en verksamhetsbil samt cykel för aktivitet tillsammans med personal.

Vårt arbetssätt
Personalen på Violgatan har till uppgift att stödja den enskilde i vardagen med målsättning om ökad självständighet utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds under dygnets alla timmar. Stödet ges bland annat genom kravanpassning (balans mellan aktivitet och återhämtning), samt tillgänglighetsanpassning för ökad självständighet. Personal och enskild samverkar för en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål. Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i:

Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
Genomföra aktiviteter och skapa en struktur i vardagen
Kontakt med familj, vänner och med myndigheter
Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
Samarbete och uppföljning i vardagen med eventuell öppenvårdskontakt

Samarbete
Via Humanas öppenvård kan den enskilde  få behandling för alkohol-, narkotika-, spelmissbruk eller samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik. För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Behandlingen kan vid behov ske på Violgatan.
Via Humanas aktivitetscenter i Höör kan den enskilde, utan beslut om daglig verksamhet, erbjudas möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Vi erbjuder i tillägg även arbetsförmågebedömning och arbetsterapeutisk funktionsbedömning.

Personal och metoder
Violgatan erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd och den boende arbetar tillsammans med personal med en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum).
Personalen arbetar med Motiverande samtal (MI) och Lågaffektivt bemötande (LAB) för att skapa de bästa förutsättningarna för de boende på Violgatan.

Geografi: Ligger i Höör med goda tåg- och bussförbindelse.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Violgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS3