LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

07 feb

Kollinge LSS

Tfn: 0451-51050
Fax: -

Besöksadress: Bokgatan 2, TYRINGE
Postadress: Bokgatan 2, 282 31 TYRINGE
Föreståndare: Laura Brhel, 0702-717245
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Män och kvinnor, eller för parboende från 18
år, personkrets 1 med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd

Verksamhetsinriktning: Den enskildes rätt till självbestämmande ligger
till grund för all daglig planering, upprättande
av genomförandeplan och aktivitetsplanering.
Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet,
med hänsyn tagen till sina förmågor och
förutsättningar.
Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier
och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med
att stötta den enskilde i sin vardag, gällande
sysselsättning/anpassat arbete eller daglig
verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid
utifrån individuella önskemål, förutsättningar
och behov.
Enheten har sex fullvärdiga lägenheter samt en
lägenhet som fungerar som
gemensamhetsutrymme.
Vi erbjuder:
» Tydliggörande pedagogik
» ADL-bedömning
» Olika funktionsbedömningar
» MI-samtal
» Massage
» Praktik/Sysselsättning
» Snouezel
LSS

Geografi: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

"Kollinge LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi