LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Kollinge

Tfn: 0451-51050
Fax: -

Besöksadress: Bokgatan 2, Tyringe
Postadress: Bokgatan 2, 282 31 Tyringe
Föreståndare: Elina Olofsson, 070-271 72 45
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: För män och kvinnor från 18 år och uppåt som tillhör personkrets 1, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Kollinge består av sex lägenheter som alla är utrustade med kök och toalett med dusch. I huset finns också en gemensamhetslägenhet där de boende kan träffas för gemensamma aktiviteter som till exempel titta på tv, spela tv-spel, fika eller spela sällskapsspel.

Vårt arbetssätt
Kollinge lämpar sig för de som behöver extra närhet till personalen. Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättandet av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till var och ens förmågor och förutsättningar.
Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med att stödja den enskilde i sin vardag, gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån var och ens individuella önskemål, förutsättningar och behov.
Vi arbetar aktivt med Humanas värdegrund; ansvar, engagemang och glädje är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet vilket gör att vi oftast kan tillgodose den boendes önskemål om specifika aktiviteter. Varje boende har två personal som kontaktmän. Tillsammans med dem gör man en kartläggning av de färdigheter man har, denna ligger sedan till grund för genomförandeplanen. Samtlig personal är uppdaterade om och arbetar aktivt med dessa mål. Allt arbete tillsammans med de boende utgår ifrån den enskildes egen lägenhet vad gäller matlagning, städning och övrig adl-träning.

Vår personal och kompetens
På Kollinge finns personal med olika bakgrund och kompetens. Vår strävan är att när man bor på Kollinge så ska man utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. All personal på Kollinge genomgår utbildning i tydliggörande pedagogik, AKK, konflikthantering och MI-samtal. Tillgång till sjuksköterska finns.
Gymnasiesärskola och särvux finns i Hässleholm, 10 minuter iväg. Möjlighet att ha daglig verksamhet finns också i Tyringe. För de som hellre vill ha praktikplatser så finns även den möjligheten.

Vi ger dig det "lilla extra"
Omtänksamhet, med en strävan om att de boende på Kollinge alltid ska känna att vi bryr oss om just dig. Med det följer att de boende också känner en stark tillhörighet och gemenskap. Husdjur är välkomna.

Geografi: Kollinge LSS ligger centralt beläget i Tyringe, 13 kilometer från Hässleholm. Tyringe är en vacker kurort med närhet till natur och rekreationsområden.

Huvudman: Humana LSS

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Kollinge" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi