LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Susanne Mulder

Tfn: 015112940
Fax: 0151-108 29

Besöksadress: Fäboda, Strångsjö. Katrineholm, 64391
Postadress: Poppelgården 1 Vretsta, 64391 64391
Föreståndare: Verksamhetschef Susanne Mulder, 015112940
Placeringsansv: Susanne Mulder, 015112940
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Sjöboda Gård AB arbetar med personer inom autismspektrum som har för omgivningen utmananade och gränsöverskridande beteenden.
Vi arbetar helt individinriktat och anpassar verksamheten helt utifrån personens behov och möjligheter.

Verksamhetsinriktning: Sjöboda Gård AB är en verksamhet där Du med behov av särskilt anpassad bostad får möjlighet att bo med starkt stöd av egen personal. Här erbjuds ett boende och en verksamhet som tar hänsyn till Dina behov av struktur, förtydligande och förutsägbarhet. Sjöboda Gårds verksamhet är i första hand anpassad för personkrets 1 inom LSS §1. Vi erbjuder särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Sjöboda Gård AB drivs som fristående bolag och ägs av Stiftelsen Linden som driver verksamhet för samma målgrupp i Vingåkers kommun sedan 1990.(www.stiftelsenlinden.se). Vår erfarenhet och kompetens inom autismspektrum utgör grunden för den kvalité vår verksamhet står för.

Geografi: Södermanland,landsbygd, Strångsjö
ca 12 km från Katrineholm som har goda tågförbindelser med Stockholm.

Huvudman: Sjöboda Gård AB

Org nr: 556738-9134

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakt med VD Susanne Mulder

Övriga upplysningar: Arbetar helt individanpassat med stora möjligheter att gå utanför det som traditionella LSSboenden erbjuder.

"Susanne Mulder" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Personlig assistans
Utbildning
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO