LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eskilstuna kommun Balstavägens gruppbostad

Tfn: 016-710 21 99
Fax: 016-145 959

Besöksadress: Balstavägen 30, ESKILSTUNA
Postadress: 633 62 ESKILSTUNA
Föreståndare: Peter Kinnunen
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Särskilt boende med utgång i ett pedagogiskt anpassat arbetssätt och med individuella genomförandeplaner.

Huvudman: Eskilstuna kommun

"Eskilstuna kommun Balstavägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO