LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eskilstuna Kommun Centrumboendet

Tfn: 016-137 675

Besöksadress: Smedjegatan 20, ESKILSTUNA
Postadress: 632 20 ESKILSTUNA
Föreståndare: Ing-Marie Bengtsson
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Huvudman: Eskilstuna Kommun

Org nr: 212000-0357

"Eskilstuna Kommun Centrumboendet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO