LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jobbex Omsorg AB Baggetorp Gruppboende

Tfn: 0105850090

Besöksadress: Poringsväg 2 A, Katrineholm
Postadress: Vasavägen 9, 641 31 Katrineholm
Föreståndare: Jimmy Eriksson, 0105850061
Placeringsansv: Jimmy Eriksson, 0105850061
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan också ta emot personer med olika psykiska tilläggsdiagnoser. Personkrets 1 LSS

Verksamhetsinriktning: Baggetorps gruppboende är ett nyöppnat boende och erbjuder dig ett stillsamt och lugnt boende i en trygg miljö. Boendet består av sex nybyggda och moderna två rums lägenheter på 56 kvm, där du själv står på hyreskontraktet. I samma byggnad finns det gemensamhetsutrymmen med matsal, gymnastiksal och allrum, samt personallägenhet där personalen finns tillgänglig dygnet runt.

Vi ser hela människan och vill genom en strukturerad vardag skapa förutsättningar för individen att utveckla sin självständighet. En individuell genomförandeplan upprättas i samarbete med handläggare, medarbetare på boendet samt den boende, för att möta upp den boendes specifika behov samt önskemål. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, där vi t. ex. arbetar med sociala berättelser och dygnsschema med tydliga rutiner som strukturerar upp de boendes vardag. Alla våra medarbetare har utbildning/kommer utbildas i det lågaffektiva bemötandet som genomsyrar vårt bemötande gentemot våra boenden.

För oss är fritiden en viktig del i de boendes liv. En fritid berikad med de aktiviteter som den boende önskar är något som ska vara en självklarhet för oss. Personalen kommer att finnas till hands för att hjälpa till med att genomföra den enskildes val av aktiviteter. Då baggetorp ligger i en skön natur finns goda möjligheter till olika utomhusaktiviteter såsom, promenader, löpning eller cykling. I närområdet finns en sjö med både bad- och fiske möjligheter.

Huvudman: Jobbex Omsorg AB

Org nr: 556780-3738

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: 3kap 11 § SoF
INITIATIV
Initiativ till kontakt kan komma från kommunens handläggare, förälder eller företrädare eller den enskilde själv.

FÖRSTA BESÖKET
En eller flera personer som känner den sökande väl besöker verksamheten för att informera allmänt om personens behov. Från Jobbex Omsorgs sida informeras om vad verksamheten kan erbjuda och allmänna förutsättningar.
Den sökande ombeds återkomma efter godkännande av kommunens representant om intresse finns.

ANDRA BESÖKET
Om båda parter önskar gå vidare bjuds den sökande in för att göra sin bedömning av vad Jobbex kan erbjuda. Ytterligare informationsutbyte sker då.
Den sökande uppmanas själv eller genom annan person återkomma om hen är intresserad. Om så sker, tas förhandlingar upp med placerande kommun för avtalsskrivning.

INFLYTTNING
Om överenskommelse nås, fastställs datum för inflyttning. Ytterligare besök av den sökande planeras. Kontaktrutiner upprättas med den sökandes företrädare om finnes och praktiska frågor löses.

Språk: Vi har arabisktalande personal

Övriga upplysningar: Vi har en väl utvecklad Daglig verksamhet, som planeras i nära samråd med deltagaren utifrån deltagarens behov och önskemål. En kartläggning tillsammans med deltagaren och ansvarig handledare utgör grunden till den genomförandeplan som skrivs med tydliga utvecklingsmål för deltagaren. Vi kan erbjuda
• Packcentral
• Återvinnigsarbete i samarbete med hjälporganisation
• Fastighetsskötsel
• Trädgårdsskötsel
• Städgrupp
Vi arbetar med externa företag.

"Jobbex Omsorg AB Baggetorp Gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO