LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eketorp Omsorg

Mobil: 073-9956501
Tfn: 0739956501

Besöksadress: Runtuna Eketorp Klockarbo, Nyköping
Postadress: Dahlby 1, 61191 Nyköping
Föreståndare: Helena Broberg, 0739956501
Placeringsansv: Helena Broberg, 0739956501
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Bostad med särskild service riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1. Inriktningen är neuropsykiatri
Daglig verksamhet riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1. Inriktningen är neuropsykiatri.
Personlig assistans riktar sig till personkrets 1, 2 och 3.

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service riktar sig till personer inom neuropsykiatri. Vi erbjuder individuella boendelösningar i lugn, lantlig och avskild miljö. Det finns möjlighet för de boende att ha husdjur i sitt boende. Det finns gruppbostad med direkt anslutning till medarbetare eller eget hus med medarbetare i hus bredvid. Utanför Björnlunda i Gnesta kommun finns tillstånd för bostad med särskild service i form av gruppbostad 2 platser och tillstånd i form av servicebostad 3 platser. Boendet ligger på landet vid skog och med hagar runtomkring med hästar och får. Verksamheten har tillgång till egen bil då bussförbindelser finns först 7 km från boendet.
Utanför Runtuna i Nyköpings kommun byggs ett boende som kommer stå klart i början av 2020. Där finns tillstånd för bostad med särskild service 4 platser. 2 lägenheter har direkt anslutning till medarbetare och 1 lägenhet har egen ingång i nära anslutning till gemensamhetsutrymmen. Ytterligare ett eget hus finns på gården. Det är 1 km till samhället och bussförbindelser. Verksamheten kommer även ha tillgång till egen bil.
Daglig verksamhet riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1. Verksamhetens lokal ligger i lugn och avskild miljö utanför Runtuna i Nyköpings kommun. Daglig verksamhet bedrivs med inriktning djur, natur och estetisk verksamhet och kan erbjuda 12 personer meningsfull sysselsättning. Det finns även möjlighet att prova olika praktikplatser med stöd av verksamhetens medarbetare.
Personlig assistans riktar sig till personkrets 1,2 och 3.

Geografi: I Runtuna som ligger i Nyköpings kommun finns boende samt daglig verksamhet.
Utanför Björnlunda som ligger i Gnesta kommun finns bostad med särskild service för 5 personer.

Huvudman: Eketorp Omsorg

Org nr: 559045-7387

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Eketorp Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO