LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Viktoriagården

Tfn: 0155-240 103

Besöksadress: Grindstugan 2 spelvik, NYKÖPING
Postadress: SE-611 91 NYKÖPING
Föreståndare: Sofia Edgren
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Stiftelsen Viktoriagården

Org nr: 802409-8066

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Stiftelsen Viktoriagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi