LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Årsta Gård Sköldinge AB

Tfn: 0709132611

Besöksadress: Årsta, SKÖLDINGE
Postadress: Årsta Gård 1, 64199 SKÖLDINGE
Föreståndare: Karin Boëthius, 0701110181
Placeringsansv: Anna Wigzell Karlström, 0709132611
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna med psykiska funktionshinder(LSS 1§ pkt 1/2),personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig skada eller andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande samt orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Verksamhetsinriktning: Behandlingsarbetet vid Årsta bygger på vetenskaplig grund. Vi tillämpar pedagogiska, neuropsykologiska och andra terapeutiska kunskaper. Vi arbetar enligt TEACCH-metoden.

Den boende erhåller tillrättalagda individuellt anpassade sysslor och ansvarsområden med för honom/henne meningsfulla uppgifter, under handledning av sin assistent. Verksamheten omfattar också hushållsarbete i den egna bostaden, praktisk verksamhet i skog och mark, sysslor med djuren på gården samt i hobbylokal. Stöd lämnas också vid aktiviteter och fritid utanför gården.

Huvudman: Årsta Gård Sköldinge AB

Org nr: 556760-3039

Språk: Spanska, Tyska, Engelska, Tigrini.

"Årsta Gård Sköldinge AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
LPT
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO