LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Linnea Omsorg Kavlinge Gruppbostad

Besöksadress: Kavlinge 1,, Stigtomta
Postadress: Kavlinge 1, 611 97 Stigtomta
Föreståndare: Susanne Sabith, 072-742 32 36
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vi erbjuder gruppbostad för personer i personkrets 1, LSS. Vi tar emot både kvinnor och män från 18 år och uppåt.
Vi har 6 platser. Vi har också en plats ledig på Servicebostad i en närliggande villa, där vi kan erbjuda en individuell lösning.

Verksamhetsinriktning: Vårt arbete präglas av att ha en helhetssyn på varje individ. Vi skapar möjlighet till personlig utveckling och en känsla av egenvärde. Vi ger förutsättningar att få en strukturerad och trygg vardag som är individuellt utformad efter varje individs önskan och behov. Tillsammans med detta erbjuds utrymme för ett liv i gemenskap med andra om så önskas. De boende kan välja att tillaga sin mat och / eller att äta den i sin egen lägenhet eller i vårt gemensamma utrymme tillsammans med andra. Vi vet att dygnsrytmer och veckorytmer är viktiga och vi tydliggör så att dessa blir förståeliga för individen. Detta skapar trygghet. Vi är medlemmar i intresseorganisation för läkepedagogik och socialterapi Värna.

De boende kan välja individanpassade aktiviteter själva tillsammans med personal eller tillsammans med annan boende på gruppbostaden. Personalen är alltid lyhörd för de boendes önskningar och hjälper till med att skapa förutsättningar för genomförandet av aktivitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och all tillsvidareanställd har utbildning inom lågaffektivt bemötande. Varje boende har två st kontaktpersonal knutet till sig. Tillsammans med den boende upprättas en genomförandeplan om hur individens stödbehov och intressen ska tillgodoses.

Vi värnar om naturen och vår miljö. Vi sorterar våra sopor och går/ åker till återvinningen. Vi har börjat odla lite grönsaker som vi skördar på hösten. Vi gör utflykter i närmiljön, skogen och på övriga platser. Att få vara ute i skog och mark och ta tillvara på det som finns, är en viktig del i vårt arbete. Vi har samarbete med en handledare som använder vårdhund i sin terapi, de besöker boendet kontinuerligt.

Vi väljer ekologiska produkter när vi handlar.
Vi prioriterar att utbilda vår personal efter behov och önskningar som gymmar verksamheten.

Geografi: Ligger lantligt i Stigtomta, utanför Nyköping.

Huvudman: Linnea Omsorg AB

Org nr: 556709-9196

Upptagningsområde: Vi kan ta emot från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Innan inskrivning önskas att få ta del av beställningstext från handläggare. Gärna ett personligt besök till nuvarande boende för att lära känna personen innan inflyttning. Vår personal uppskattar om den nuvarande kontaktpersonalen kan komma på ett möte och informera oss om saker som kan vara bra att veta för att lära känna personen. Vid inflytt till oss är det bästa om någon personal från tidigare boende kan följa vid övergång en kortare period.

Övriga upplysningar: Under april och maj 2018 håller vi på att i göra i ordning 1-2 aktivitetsrum i en närliggande villa. Målet är att skapa förutsättningar för konst och skapande i olika former. Aktivitetsrummen kommer de boende att ha tillgång till under sin fritid.

"Linnea Omsorg Kavlinge Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi