LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Linnea Omsorg Kavlinge Gruppbostad, Servicebostad

Besöksadress: Kavlinge 1,, Stigtomta
Postadress: Kavlinge 1, 611 97 Stigtomta
Föreståndare: Nina Wensberg, 0701-80 88 93
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vi erbjuder en gruppbostad för personer inom personkrets 1, LSS. Vi tar emot både kvinnor och män från 18 år och uppåt.
Vi har 6 platser. Vi har också en plats ledig i Servicebostad, belägen i en närliggande villa, där vi kan erbjuda en individuell lösning.

Verksamhetsinriktning: Vårt arbete präglas av att ha en helhetssyn på varje individ. Vi skapar möjlighet till personlig utveckling och en känsla av egenvärde. Vi ger förutsättningar för en strukturerad och trygg vardag som är individuellt utformad efter varje individs önskan och behov. Varje individ erbjuds utrymme för ett liv i gemenskap med andra om så önskas. Våra boende kan välja att tillaga sin mat och / eller att äta den i sin egen lägenhet eller i vårt gemensamma utrymme tillsammans med andra. Vi vet att dygnsrytmer och veckorytmer är viktiga och vi tydliggör dessa för den enskilda individen så att dessa blir förståeliga och förutsägbara. Detta skapar trygghet. Vi är medlemmar i intresseorganisation för läkepedagogik och socialterapi Värna.

De boende kan välja individanpassade aktiviteter själva tillsammans med personal eller tillsammans med annan boende på gruppbostaden. Personalen är alltid lyhörd för de boendes önskningar och hjälper till med att skapa förutsättningar för genomförandet av aktivitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och all tillsvidareanställd personal har utbildning inom lågaffektivt bemötande. Varje boende har en kontaktperson knuten till sig. Tillsammans med den boende upprättas en genomförandeplan om hur individens stödbehov och intressen ska tillgodoses.

Vi värnar om naturen och vår miljö. Vi sorterar våra sopor och går/ åker till återvinningen. Vi har börjat odla lite grönsaker som vi skördar på hösten. Vi gör utflykter i närmiljön, skogen och på övriga platser. Att få vara ute i skog och mark och ta tillvara på det som finns, är en viktig del i vårt arbete.

Vi väljer ekologiska produkter när vi handlar.
Vi har grupphandledning för personalgruppen och prioriterar att utbilda vår personal efter behov och önskningar som gymmar verksamheten.

Geografi: Vår LSS verksamhet är belägen i naturskönt och lantligt område i Stigtomta, strax utanför Nyköping.

Huvudman: Linnea Omsorg AB

Org nr: 556709-9196

Upptagningsområde: Vi kan ta emot från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Innan inskrivning önskas att få ta del av beställningsunderlag från handläggare. Vi önskar om möjligt gärna göra ett personligt besök på nuvarande boende för att lära känna den enskilde. Vår personal värdesätter att aktuell kontaktperson på nuvarande boende, kommer till oss på ett möte för att informera oss om saker som kan vara bra för oss att veta gällande den enskilde. Detta för att göra en god planering som kan skapa de bästa förutsättningarna för den enskilde inför flytten. Vid inflytt värdesätter vi om möjligt en samverkan med personal från tidigare boende under en kortare övergångsperiod.

Övriga upplysningar: Vi har ett aktivitetsutrymme i nära anslutning till gruppbostad samt servicebostad med möjlighet till konst och övrigt skapande samt trädgårdsaktiviteter av olika slag.

"Linnea Omsorg Kavlinge Gruppbostad, Servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi