LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Härads Gruppboende

Mobil: 070-35 69 527
Tfn: 070-35 69 527

Besöksadress: Käckens Väg 24, Strängnäs
Postadress: Käckens Väg 24, 645 71 Strängnäs
Föreståndare: Petter Dahl, 070-35 69 527
Placeringsansv: Petter Dahl, 070-35 69 527
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Våra boenden präglas av en trygg och förutsägbar miljö med stor respekt för individens önskemål och självbestämmande. Vi arbetar med evidensbaserad praktik i alla våra verksamheter och vår
uttalade målsättning är att vara flexibla och innovativa med individen i fokus

Härads gruppboende är bemannad dygnet runt . Gruppbostaden består av sex lägenheter fördelat på två plan samt gemensamhetsutrymmen I de gemensamma utrymmena finns goda förutsättningar för social samvaro och aktiviteter efter behov och önskemål.

Verksamheten har spetskompetens inom neuropsykiatri och arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, MI och AKK med individens behov och önskemål i fokus.

På Härads gruppboende har medarbetarna relevant utbildning, exempelvis omsorgsprogrammet eller socialpedagog.

Geografi: Härads gruppboende ligger vid Mälaren strax utanför Strängnäs. I närområdet finns badplatser och vackra promenadstråk.
Härads gruppboende ligger lantligt men det är ändå nära till alla sorters faciliteter. Buss till Strängnäs tar cirka 15 minuter och i motsatt riktning tar det cirka 30 minuter till Eskilstuna. Verksamheten har tillgång till bil

Huvudman: Anero REAF AB

Org nr: 559041-0204

Övriga upplysningar: Ramavtal med Strängnäs och Nyköpings kommun

"Härads Gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO