LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Flottviksvägens LSS

Besöksadress: Flottviksvägen 8, Märsta, Sigtuna kommun
Föreståndare: Henrik Thorsell, 072-522 57 00
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Kvinnor och män samt ickebinära från 18 år och uppåt, personkrets 1 LSS.

Verksamhetsinriktning: Den 1 september 2022 öppnar Flottviksvägens gruppbostad. Vi ligger i Sigtuna kommun och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd. Verksamheten kommer att ha HBTQ kompetens och ha utökad kunskap inom självskadebeteende.

Gruppbostaden består av 6 st fullt utrustade tvårumslägenheter. Byggnaden är en lågenergibyggnad då den är byggd för att förbruka ca 49% mindre energi än nybyggnadsreglerna tillåter. Det finns solceller på taket som är beräknade att producera samma mängd el motsvarande vad en ganska ny villa förbrukar på ett år. I garaget finns ladduttag för laddbara bilar.
Det finns gemensamhetsutrymmen för samvaro med personal och andra boende. Med en förhöjd satsning på ljudklass enligt nybyggnadsregler är inomhusmiljön lugnare och tystare än vanligt.

Vi arbetar efter metoderna lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik motiverande samtal och AKK. Vi kommer att ha utökad kompetens inom självskadebeteende samt HBTQ. Ett stort fokus kommer i början ligga på att tillsammans ta fram en bra genomförandeplan med möjlighet till att kunna påverka alla delar i sitt liv och få stöttning i det på ett bra sätt. Vi kommer arbeta mycket utifrån individens egna styrkor.

Alla har rätt till ett bra liv, vilket innebär att man ska ha förutsättningar för att kunna leva så självständigt som möjligt. Hos oss arbetar vi utifrån individens behov i centrum (IBIC). Personalen har till uppgift att stödja den enskilde i vardagen med målsättning om ökad självständighet utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds under dygnets alla timmar. Stödet ges utifrån dina önskemål och i samverkan med personal för att skapa en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov.

Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i:
- Skapa struktur och rutiner i vardagen
- Hitta en fritidssysselsättning samt sysselsättning
- Motivering till att genomföra de aktiviteter man planerat, till exempel att komma iväg till jobbet
- Hemliv (matlagning, tvätt, personlig hygien)
- Genomföra aktiviteter
- Kontakt med familj och vänner
- Kontakt med myndigheter
- Kontakt med hälso- och sjukvård

Vi satsar extra på att hitta en sysselsättning som fungerar för dig. Vi tror det är viktigt för att kunna bibehålla sina rutiner och för att må bra. Vi har Humanas egna dagliga verksamhet i Uppsala med en flera olika inriktningar, bland annat finns en riktig musikstudio.

Geografi: Boendet är beläget i Steningehöjden i Sigtuna kommun. I närområdet finns naturområden med friluftsspår, ridhus och närhet till Mälaren med badplatser.

Från boendet är det ca 15 minuter med buss till Märsta station. Därifrån tar du dig in till centrala Uppsala på 25 minuter och till Stockholms central på 35 minuter. Boendet har även en buss som underlättar vid aktiviteter eller om du i början behöver hjälp att ta dig till jobbet.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Centrala placeringsenheten:
0771-11 33 11
placering@humana.se

"Flottviksvägens LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1