LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Holmviksskogens serviceboende

Tfn: 08-570 351 40

Besöksadress: Vitmossevägen 63, 136-140, GUSTAVSBERG
Postadress: SE-134 43 GUSTAVSBERG
Föreståndare: Jacqueline Broms, 08-570 35 140
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna, Äldre

Huvudman: Torsbygården, enskild handikappomsorg

Org nr: 460615-XXXX

"Holmviksskogens serviceboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO