LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Fridebo

Tfn: 08 551 713 33

Besöksadress: Järna
Postadress: Tiondebodsvägen 7, 153 35 Järna
Föreståndare: Alda Pálsdóttir, 08-551 713 33
Platsantal: 11
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med funktionsvariationer så som beskrivs i LSS lagen §1:1

Verksamhetsinriktning: Fridebo är en servicebostad för vuxna personer med behov av stöd och service.
Verksamheten tillämpar de socialterapeutiska arbetsmetoder som har sitt ursprung i Rudolf Steiners Antroposofi, utan att utesluta influenser från andra håll som kan vara utvecklande för arbetet.
På Fridebo finns det tillstånd för 11 personer. Alla bor i var sin lägenhet i närheten av huvudbyggnaden. I huvudbyggnaden kan man få gemenskap och umgås med andra. Där lagas det en huvudmåltid varje dag. De boende kan välja att delta i måltiden eller att laga mat hemma, själva eller med stöd, allt efter behov.
Varje lägenhet präglas av innehavarens smak, intressen och behov. I sitt hem har man självhushåll och får hjälp och stöd utifrån sina behov.
På dagtid jobbar de boende på ett antal olika dagverksamheter i närområdet och på kvällar och helger sköts vardagens sysslor samt aktiv fritid och kulturliv.
Fridebo har en medveten miljöpolicy där både matinköp och sophantering präglas av medvetenhet om skonsam odling och återvinning.
Fridebo har en stabil och kompetent personalgrupp med lång erfarenhet och stort intresse för målgruppen och uppgiften. Personal finns att tillgå, dygnet runt, året om. Sovande jour

Geografi: Fridebo ligger centralt i Järna, Södertälje kommun, med gångavstånd till samhället och likaså närhet till skog och mark.

Huvudman: Fridebo AB

Org nr: 556356-9929

Upptagningsområde: Stockholm, Sörmland, övriga Sverige

Inskrivningsförfarande: Avtal mellan Fridebo och den placerande kommunen.

"Fridebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi