LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humanprogress stinsen AB Enheten: Möllans Serviceboende

Besöksadress: Fagernäsvägen 6A, 153 60 Mölnbo, Järna
Postadress: Box 36, 15321 Järna
Föreståndare: 0709620401
Placeringsansv: Ellinor Idevall, VD, 070-962 04 01
Platsantal: 13
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1§ 1p LSS.

Verksamhetsinriktning: Möllans serviceboende ligger i Mälnbo och platserna är fördelade i tre hus, alla inom gångavstånd för varandra. Husen heter Möllan, Lilla Möllan och Myrängen.

Humanprogress är ett ideellt, idéburet och entreprenörsdrivet företag som sätter individen i centrum och kvalitén i första hand. Utifrån en antroposofisk värdegrund arbetar vi på Humanprogress tillsammans med de boende för att hitta en individuell helhetslösning.

Vi har mångårig erfarenhet inom läkepedagogik och socialterapi och utbildar våra medarbetare kontinuerligt.

Våra enheter erbjuder boendelösningar för vuxna och för ungdomar med speciella behov enligt LSS personkrets 1. Våra enheter är mycket hemtrevliga och för oss är trivsel viktigt. Enheterna har sovande jour.

Vi arbetar individuellt med varje boende i antroposofisk anda, där vi dagligen sätter den boende i centrum.

Socialterapi på Möllan kan sammanfattas med:
Samarbete, möjlighet till gemenskap med utgångspunkt från den egna bostaden och individuellt utformat stöd.

Geografi: Våra enheter ligger i trivsamma miljöer med mycket goda kommunikationer både med tåg och buss. I närområdet finns flertalet olika möjligheter till daglig verksamhet.

Huvudman: Humanprogress Stinsen AB

Org nr: 556671-6428

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakt: Ellinor Idevall Tfn; 070-962 04 01
e-post: ellinor@humanprogress.se

Språk: Svenska, Engelska, Spanska

"Humanprogress stinsen AB Enheten: Möllans Serviceboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Vårdpedagogik
Socialterapi