LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Servicebostad Disas väg

Tfn: 08-223391

Besöksadress: Disas väg 2, Järna
Postadress: Disas väg 2, 153 38 Järna
Föreståndare: Peder Alén, 0765-801560
Placeringsansv: Peder Alén, 0765-801560, 08-223391
Platsantal: 10 ( inkl par och syskonboende)
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd pk1

Verksamhetsinriktning: Mål och riktning
Målgrupp i boendet är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Målet med verksamheten är att skapa ett boende tillsammans med den enskilde utifrån des förutsättningar och förmågor. Ett individanpassat stöd som hela tiden utgår från den enskildes behov och skall präglas av delaktighet.

Läs mer om Omvida LSS Kallfors i infobladet: http://omvida.se/wp-content/uploads/2018/10/Kallfors-infoblad.pdf

Geografi: Stockholms län Järna Östra Kallfors Disas väg 2B

Omgivning Östra Kallfors är en helt ny stadsdels som växer fram mellan Södertälje och Järna. Området består av både småhus och flerfamiljsfastigheter. Östra Kallfors är ett naturnära område både till skog och sjö och närheten till staden gör detta till ett mycket attraktivt område att bo i ( ca 1 mil från Södertälje och 3 km till Järna).

Huvudman: Omvida Ab

Org nr: 559019-8478

Upptagningsområde: Upptagningsområdet är hela Sverige. Vår LSS § 9:9 bostad finns i Järna med goda kommunikationsmöjligheter till övriga landet.

Kommunikationer Att åka till och från Östra Kallfors så erbjuds flera kommunal alternativ. Med buss 784 och 785 så tar man sig snabbt till antingen Järna eller Södertälje. Från Södertälje och Järna kan man ta pendeltåg mot antingen Stockholm eller Gnesta. Från Södertälje syd kan man åka tåg med SJ.

Inskrivningsförfarande: Vid placeringsförfrågan tar ansvarig handläggare kontakt med enhetschef eller placeringssamordnare på boendet via telefon eller Mejl. Förfrågan gås då igenom av enhetschef, placeringssamordnare, kvalitetssamordnare och representant från personalen. Detta för att en första bedömning görs utifrån den enskildes behov av stöd. Inför beslut om placering genomförs ett besök med handläggare, den enskilde samt företrädare till den enskilde som skall flytta in hos oss. I samråd med handläggare och den enskilde så bestäms ett datum för när den enskilde skall flytta in.När sedan inflyttning sker så görs en noggrann genomgång tillsammans med den enskilde om vilka behov av stöd och förmågor som den enskilde har.En nätverkskarta upprättas i samråd med den enskilde.Genomförandeplan med tydliga mål och hur den enskilde vill ha stödet utformat och utfört upprättas tillsammans med den enskilde som bor hos oss. Allt för att kunna nå sina mål och få bli så självständig som möjligt utifrån sina förmågor.

Språk: Våra medarbetare bl a talar arabiska, dari, farsi, somaliska, albanska,tyska, engelska och teckenspråk.

Övriga upplysningar: Digitala stödsystem, Teckenspråkstalande personal

Personal
Boendet kommer att ha tät bemanning med sovande Jour samt vid behov vaken natt. Personalens utbildningar kommer att spegla behovet i verksamheten. Drogterapeuter. vård och behandlingspedagog, undersköterskor med inriktning psykiatri, ART och ACT samt DBT handledarutbildning, studio 3 (lågaffektivt beteende), teckenspråk, MI (motiverande samtal), ISA (individuellt stöd i arbete), Supportedemployment, kognitiva funktionsstörningar och bemötande.


Digitaliseringsverktyg
Omvida har som mål att vara först i Sverige med att erbjuda digitala verktyg för brukare inom LSS. I centrum står en satsning som förenklar brukarnas vardag och därmed också bidrar till högre levnadsstandard för personer i behov. Ett viktigt steg för ett bättre Sverige. Detta är ett unikt tillfälle för brukaren att ta del av Omvidas IT-plattform. Implementering kommer ske i direkt samband med verksamheten och brukaren kommer själv kunna följa verksamhetens aktiviteter via sin egen telefon eller infoskärmar i gemensamhetsytorna.

"Servicebostad Disas väg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Dövblind
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Äldre
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi