LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Adela LSS

Tfn: 010-166 50 30

Besöksadress: Lantbrukets väg 12, Steninge Slottspark - Sigtuna, Märsta
Postadress: Lantbrukets väg, 195 59 Märsta
Föreståndare: Anne-Lee Nicolaides, 010-166 50 20
Placeringsansv: Anne-Lee Nicolaides, 0790 62 64 62
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till vuxna personer, män och kvinnor med utvecklingsstörning och -eller autismliknande tillstånd samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och OCD som önskar eller har behov av lugnare omgivning.

Verksamhetsinriktning: På Lantbrukets gruppbostad anpassas verksamheten utifrån den enskildes behov, krav och önskemål. Målsättningen är att varje enskild ska få rätt stöd och förutsättningar att leva sitt liv som andra. Verksamheten arbetar utifrån ett holistiskt synsätt och möter individen där den befinner sig med ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Den enskilde ska ha fullt inflytande och delaktighet i varje insats som rör hen. Verksamheten jobbar med stöd av tydliggörande pedagogik och uppför en bemötandeplan tillsammans med den enskilde och med stöd av verksamhetens metodstödjare. Verksamhetens tillgänglighet är hög och gruppbostaden erbjuder ny teknologi och smarta-hem lösningar som underlättar delaktighet och självständighet i vardagen.

Geografi: Verksamheten är beläget i Steninge slottsby med närhet till natur, hästgårdar, bad, Steninge ladan med restaurang, café och butiker, busshållplats och inte långt ifrån Märsta centrum. Busshållplatsen ligger precis utanför gruppbostaden. Det är ett nybyggt område blandat med villor och flerfamiljshus.

Huvudman: Adela LSS AB

Org nr: 559025-4032

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan och studiebesök

Språk: Svenska, Finska, Persiska och Engelska, Ryska, Spanska, arabiska

"Adela LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO