LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Glasbergavägen

Besöksadress: Glasbergavägen 65, Södertälje
Postadress: Glasbergavägen 65, 15259 Södertälje
Föreståndare: Helena Carmesund, 072-700 17 02
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Boendet vänder sig till normalbegåvade kvinnor och män med autismspektrumtillstånd från 18 år och uppåt.

Verksamhetsinriktning: Personal och den boende tar tillsammans fram en individuell genomförandeplan med mål att nå självständighet i vardagen. Personalen lägger stor vikt vid att bygga upp en relation till varje boende och anpassar kraven efter den boendes dagsform.

Vi strävar efter att individen ska utvecklas och på sikt klara sig så självständigt som möjligt. Personalen använder sig av lågaffektivt bemötande och pedagogiska hjälpmedel för att den boende ska få förståelse för hur dagens samhälle fungerar vad gäller ekonomi, hälsa, myndigheter, relationer och kärlek mm.

Sysselsättning är en förutsättning för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera skolgång, praktik eller annan sysselsättning utifrån individens styrkor, intressen och behov.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Glasbergavägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO