LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cedervillan

Tfn: 08-612 22 20

Besöksadress: Torsgränd 31, STOCKHOLM
Postadress: 113 61 STOCKHOLM
Föreståndare: Enhetschef Lotta Österlund, 086122220
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Cedervillan är ett gruppboende för personer med högfungerande autism/Asperger och tilläggsdiagnoser. Hög kompetens avseende autism och psykisk ohälsa.

Verksamhetsinriktning: Boendet finns på Sabbatsbergsområdet i centrala Stockholm i omedelbar närhet till Vasaparken och hela storstadens utbud av kultur, service, utbildning, arbetsplatser och annan daglig sysselsättning.

Hos oss arbetar välutbildad personal med fortbildning inom och erfarenhet av arbete med boendestöd och särskilt boende för målgruppen.

Verksamheten har fyra huvudsyften:

att erbjuda ett högkvalitativt boende med en hög grad av anpassning till individuella behov och önskemål samt erbjuda stöd i vardagen på individens villkor och med bibehållen respekt för individens integritet och person.
att genom utveckling av individuella kompensatoriska strategier överkomma svårigheter i vardagen samt öka individens självständighet och oberoende.
att i ett tryggt boende utveckla självkänsla, förmågor och på egna villkor ingå i ett socialt sammanhang.
att tillsammans med personal, enskilt eller i grupp, utforska det kulturella och sociala utbudet i Stockholm och få stöd i att delta i meningsfull daglig sysselsättning som studier, arbete eller daglig verksamhet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och på salutogen grund. Vi tror att våra boende på samma sätt som andra människor behöver ett positivt sammanhang och en begriplig vardag för att kunna utvecklas i enlighet med sina bästa förmågor och känna mening med livet.

Boendet ligger i nybyggda lokaler helt utformade för ändamålet. Inredning och material har valts för att följa målgruppens behov.

Lägenheterna är genomgående handikappanpassade och boendet har gemensamma utrymmen i form av kök/matsal, vardagsrum och tvättstuga. I det gemensamma köket tillagas måltider gemensamt med personal och boende. Gemensamma aktiviteter kommer att utgå från de boendes önskemål men inriktas mot kultur, friskvård och utvecklande samvaro.

Med utgångspunkt i genomförandeplan och individuella behov finns personalstöd för personlig omvårdnad, hushållsarbete, tvätt, matinköp och matlagning samt inredning och utformning av det egna hemmet. Stödpersonen har en samordnande funktion och ger stöd i planering, ekonomi, läkarkontakter, myndighetskontakter och samverkansmöten. Vi ger också stöd och information om rättigheter och möjligheter i förhållande till funktionshindret.

Geografi: I en park i centrala Stockholm.

Huvudman: Cedervillan AB

Org nr: 556790-5244

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan till boendet. Studiebesök.

Språk: Engelska, tyska,franska,spanska

Övriga upplysningar: Gruppbostad med inriktning på personer med autismspektrumdiagnoser och psykisk ohälsa. Välutbildad personalgrupp med lång erfarenhet av målgruppen.
Handledning och ständig fortbildning.
Arbetar gärna i samverkan med placerande kommun,psykiatrisk öppenvård, somatik och habilitering.

"Cedervillan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO