Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Arningetorpsvägens gruppbostad

Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Besöksadress: Täby
Kommun: Täby
Org nr: 802000-6717
Webbplats: https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/socialt-stod-och-omsorg/lss/vara-gruppboenden/gruppboende-arningetorpsvagen/

Målgrupp

Kvinnor och män 18 år och upp

Verksamhetsinriktning

NPF, Autismspektrum, IF

Org nr

802000-6717

Övriga upplysningar

Sovande jour

Arningetorpsvägens gruppbostad ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7146742

Placeringsansvarig:
Dahlia Popa, 08-7146742

Postadress:
Arningetorpsvägen 2 18761 Täby

Artiklar om verksamheten

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser

Målgrupp
Kvinnor och män

Personkrets
LSS1

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO