LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Täby kommun Gränden

Tfn: 08-555 578 75

Besöksadress: Värmevägen 4, TÄBY
Postadress: Värmevägen 4, 183 36 TÄBY
Föreståndare: Resultatenhetschef: Jessica Adams Corell, 08-555 599 94
Placeringsansv: Avdelning funktionsnedsättning, 08-555 590 00
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna med lindrig/måttlig utvecklingsstörning, Aspergers syndrom

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder ett personligt anpassat stöd där vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål.

I vår gemensamhetslokal finns möjlighet för social samvaro, du väljer själv om du vill komma. Här erbjuder vi
kvällsfika varje kväll
gemensam middag en gång i veckan
tisdagar är det träff för de som vill vara med och planera helgens aktiviteter.

För dig som önskar individuell aktivitet med personalen så finns möjlighet till detta.

Geografi: Grändens servicebostäder ligger i närheten av Täby centrum. Hit kommer du med buss eller Roslagsbanan du kan lätt ta dig till Stockholm, Danderyd, Åkersberga och Vallentuna härifrån.

Huvudman: Täby kommun

Org nr: 212000-0118

"Täby kommun Gränden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO