LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Täby kommun Näsbylunds gruppbostad

Tfn: 08-555 578 45

Besöksadress: Näsbylundsvägen 8, TÄBY
Postadress: Näsbylundsvägen 8, 183 80 TÄBY
Föreståndare: Resultatenhetschef Jessica Adams Corell, 08-555 599 94
Placeringsansv: Avdelning funktionsnedsättning, 08-555 590 00
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, Aspergers syndrom.

Verksamhetsinriktning: Vi på Näsbylunds gruppbostad ger ett personligt anpassat stöd i de vardagliga göromålen. Vi är vana att arbeta med struktur samt uppmuntrar till en aktiv fritid
Vi är en erfaren personalgrupp som är van att arbeta med struktur, rutiner, skriftliga instruktioner samt med bilder och tecken till dig som inte kommunicerar med tal. Med rätt stöd och sruktur ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt

Geografi: Lägenheterna är belägna vid Roslags näsby centrum. Det är nära till Roslagsbanan så du lätt kan ta dig till Täby centrum eller in till Stockholm.
Vid Roslags Näsby trafikplats finns bussar till Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

Huvudman: Täby kommun

Org nr: 212000-0118

"Täby kommun Näsbylunds gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO